Kompetensbaserad rekrytering

Så hittar vi nya kollegor...

Medvetenhet om fördomar

I rekrytering ser vi upp för fördomar. Fördomar är uppfattningar och generaliseringar om andra människor som bygger på förutfattade meningar om den grupp som man identifierar dessa människor med. Här är några exempel på fördomar och vad vi gör för att undvika fällan:

  • Vi ifrågasätter oss själva

  • Vi vet - Lika leker inte bäst

  • Vi undviker magkänsla

  • Det viktigaste i att undvika fördomar i rekrytering är att bli medveten om sina egna fördomar och våga utmana sig själv och andra i tänkande.

    Karina Sick Larsson

    Chief Human Resources Manager, Cell Impact AB

Jobbar du redan på Cell Impact?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@cellimpact.com