Cell Impact logotype

Kompetensbaserad rekrytering

Så hittar vi nya kollegor...

Medvetenhet om fördomar

I rekrytering ser vi upp för fördomar. Fördomar är uppfattningar och generaliseringar om andra människor som bygger på förutfattade meningar om den grupp som man identifierar dessa människor med. Här är några exempel på fördomar och vad vi gör för att undvika fällan:

 • Vi ifrågasätter oss själva

  Konfirmeringsbias innebär att vi omedvetet är selektivt uppmärksamma på information som bekräftar våra egna uppfattningar. I en rekryteringsprocess tar det sig uttryck genom att rekryteraren analyserar informationen som kommer fram på ett sätt som bekräftar redan förutbestämda meningar om kandidaten.

 • Vi undviker magkänsla

  Om det inte aktivt motverkas är det lätt hänt att man är för snabb i att besluta sig om att om personen ska bli anställd eller inte. Om beslutet sker för tidigt får inte kandidaten en rimlig chans och rekryteraren missar en massa nödvändigt information och fakta i sitt beslut.

 • Vi vet - Lika leker inte bäst

  I rekrytering finns det alltid en risk att man man har bättre förståelse för, och kommunikation med andra som liknar en själv. Det skapar trygghet och igenkänning. Därför måste vi undvika att hamna i fällan att favorisera personer enbart för att dem på olika sätt liknar oss själva.

 • Det viktigaste i att undvika fördomar i rekrytering är att bli medveten om sina egna fördomar och våga utmana sig själv och andra i tänkande.

  Karina Sick Larsson

  Chief Human Resources Manager, Cell Impact AB

Jobbar du redan på Cell Impact?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@cellimpact.com